יריד חקר 2018


במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה מתנסים תלמידי כתה ט' בביצוע תהליך שלם של חקר מדעי ובכתיבת עבודות חקר המדגימים למידה משמעותית הלכה למעשה. הלמידה בדרך החקר משולבת בלימודי מדע וטכנולוגיה בכתות ז'- ט' ויש לה חשיבות רבה בהבנת הדרך בה חוקרים מדענים תופעות ותהליכים בטבע. תוצרי הלמידה – עבודות החקר והדגמים - יוצגו בירידי מדע וטכנולוגיה: בית ספריים, ביריד המחוזי וביריד הארצי.

היריד המחוזי יתקיים ביום שלישי  כ"ה בניסן 10 באפריל 2018, בין השעות 00:18-00:12 בבית ספר רמות ים שבכפר הנוער מבואות ים במכמורת.

לסיכום תהליך החקר וכחלק מהערכות לירידים אלו, אנו ממליצים לקיים את יריד החקר הבית ספרי במהלך חודש פברואר בהתאם לרצף ההוראה של תהליך החקר המדעי ופריסת תכנית הלימודים בשכבת ט'. ביריד הבית ספרי תבחר עבודת חקר אשר נעשתה במסגרת שעורי מדע וטכנולוגיה והיא זו שתייצג את בית הספר ביריד המחוזי. את עבודת החקר יש להעביר למדריך המלווה את בית הספר. במידה ויש עבודה נוספת בטכנולוגיה או בפיזיקה ניתן להעביר גם אותה.

העבודות יעברו תהליך של שיפוט מקדים, שבו תבחרנה העבודות שתשתתפנה ביריד המחוזי. לכל עבודה שתבחר, יש לצרף פוסטר מדעי שמור כמסמך pdf, שיישלח למדריך המלווה הבית ספרי. בתום הליך השיפוט ביריד החקר המחוזי, ובהתאם לקריטריונים שנקבעו, תבחרנה העבודות שתייצגנה את המנהל לחינוך התיישבותי ביריד הארצי בירושלים שיתקיים ביום רביעי ט"ז בסיון תשע"ח 30 במאי. את עבודות החקר יש להעביר  עד יום חמישי כ"א באדר 8 במרץ חצות, למדריך מדע וטכנולוגיה המלווה את בית הספר. לא נוכל לקבל ליריד עבודות שיגיעו לאחר מועד זה. Ċ
Dvorit Cohen,
5 במרץ 2018, 8:41
Comments