יריד חקר 2020

במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה מתנסים תלמידי כתה ט' בביצוע תהליך שלם של חקר מדעי ובכתיבת עבודות חקר המדגימים למידה משמעותית הלכה למעשה. הלמידה בדרך החקר משולבת בלימודי מדע וטכנולוגיה בכתות ז'- ט' ויש לה חשיבות רבה בהבנת הדרך בה חוקרים מדענים תופעות ותהליכים בטבע. תוצרי הלמידה – עבודות החקר והדגמים - יוצגו בירידי מדע וטכנולוגיה: בית ספריים, ביריד המחוזי וביריד הארצי.

יריד המדע והטכנולוגיה המחוזי של החינוך ההתיישבותי תש"פ,  יתקיים  ביום ד'  6.05.20 

לסיכום תהליך החקר וכחלק מהערכות לירידים אלו, אנו ממליצים לקיים את יריד החקר הבית ספרי בחודש פברואר בהתאם לרצף ההוראה של תהליך החקר המדעי ופריסת תכנית הלימודים בשכבת ט'. ביריד הבית ספרי תבחר עבודת חקר אשר נעשתה במסגרת שעורי מדע וטכנולוגיה והיא זו שתייצג את בית הספר ביריד המחוזי. את עבודת החקר יש להעביר למדריך המלווה את בית הספר. במידה ויש עבודה נוספת בטכנולוגיה או בפיזיקה ניתן להעביר גם אותה.

לוח זמנים

עד 5.3  הגשת ראשונית של עבודה ופוסטר למדריך הבית ספרי.

עד 19.3  הרשמה והגשה סופית של עבודה ופוסטר למדריך הבית ספרי (מעבר לתאריך זה לא יתקבלו עבודות): עבודה בקובץ PDF וכרזה בקובץ  PPT או PPTX

תבניות לפוסטרים של המחוז ההתישבותי מדעי וטכנולוגי , הפוסטר הזה מיועד למחוז ההתיישבותי בלבד, יש להוסיף לכרזות את סמל בית הספר (לוגו).      

עד 19.3 הרשמה ליריד לטופס רישום והשתתפות ביריד .

עד  שליחת מצגות למדריכה הבית ספרית.

 העבודות יעברו תהליך של שיפוט מקדים, שבו תבחרנה העבודות שתשתתפנה ביריד המחוזי. בתום הליך השיפוט ביריד החקר המחוזי, ובהתאם לקריטריונים שנקבעו, תבחרנה העבודות שתייצגנה את המנהל לחינוך התיישבותי ביריד הארצי Ċ
Dvorit Cohen,
5 במרץ 2018, 8:41
Comments