יריד החקר ע"ש יעקב דון

הזמנה ליריד

אוסף העבודות שיוצגו ביריד

טופס רישום ליריד


 הידע המדעי על תופעות ותהליכים בעולם הסובב אותנו מתפתח ונבנה באמצעות תהליך החקר המדעי. מיומנויות החקר ותהליך שלם של חקר מדעי הם חלק מרכזי בתהליכי הוראה-למידה-הערכה בתחום מדע וטכנולוגיה.

ההתנסות של התלמידים בביצוע תהליך שלם של חקר מדעי היא בעלת חשיבות רבה בלימודי מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים. באמצעות ההתנסות בלמידה בדרך החקר המדעי ופתרון בעיות, התלמידים מפתחים ידע והבנה של רעיונות מדעיים-טכנולוגיים ולומדים על האופן שבו מדענים חוקרים את התופעות ואת התהליכים בטבע.

ירידי המדע והטכנולוגיה הבית-ספריים, היריד המחוזי והיריד הארצי, ייתנו במה לתלמידים ולתלמידות חוקרים, המתנסים בלמידה בדרך החקר המדעי ויאפשרו להם להציג את תוצרי הלמידה - עבודות חקר מדעי ופתרון בעיות.

יריד המדע והטכנולוגיה המחוזי של החינוך ההתיישבותי תשע"ז,  יתקיים בבית ספר דרך אבות  שבישוב אפרת.

מועד: יום שלישי , כג' באדר תשע"ז, 21 במרץ 2017  בין השעות 12:00 – 17:30.                                  

ביריד ישתתפו תלמידי כיתות חט"ב מבתיה"ס של המחוז.

התלמידים יציגו  ביריד , עבודות חקר שנבחרו לייצג את בית ספרם.  התלמידים יציגו  את תהליך החקר שביצעו בדו"ח מסכם ובכרזה מדעית. במהלך היריד יתקיים שיפוט העבודות והכרזות, וכן ראיון התלמידים ע"י צוות השופטים.  

סדר היום:

 12:30 – 12:00 – רישום, התכנסות והתארגנות בעמדות שהוקצו

רישום – עם הגעתכם לדרך אבות , עליכם להירשם בדלפק הרישום ולקבל תג שמי הנושא את קבוצת

         הפעילות אליה תשויכו במהלך היריד.
ארגון עמדות המציגים בהתאם לכרזות שהוצבו בחדרים מבעוד מועד : עבודה כתובה, דגמים, ועוד.

 13:10- 12:30 הצגה במליאה של  תהליכי חקר  מדעי, טכנולוגי ופתרון בעיות  על ידי תלמידים 

                      שחוו זאת בשנה שעברה
.

13:15-14:40 שיפוט העבודות בשני סבבים

13:55 – 13:15 – הצגת ושיפוט של גוש א' – גוש ב' מסייר בין העבודות המוצגות
14:40 – 14:00 – הצגת ושיפוט של גוש ב' – גוש א' מסייר בין העבודות המוצגות

15:45 – 14:45 – כיבוד קל ופעילויות משותפות לשני הגושים

17:30– 15:45 טקס סיום חגיגי- הרצאת העשרה, נאומים ופרסים

הרצאת העשרה מפי ד"ר רמי דון.
 טקס לזכרו של יעקב דון הי"ד. בנוכחות המשפחה.
ברכות –  מנהל המינהל, דר' בני פישר.
הכרזה על העבודות הזוכות וחלוקת פרסים


מתוך העבודות שיוצגו ביריד יבחרו על ידי צוות השופטים, עבודות חקר מדעי ופתרון בעיות שייצגו את המחוז, ביריד המדע והטכנולוגיה הארצי , אשר יתקיים בירושלים ב 23 במאי 2017.

ברצוננו להודות לכל השותפים לביצועו של תהליך שלם של חקר בבית הספר : המנהל/ת, רכז/ת המקצוע למדע וטכנולוגיה והמורים המנחים-  על עבודתם המסורה והשיטתית בהטמעת למידה בשילוב החקר ופתרון בעיות, והובלת התלמידים לקו סיום וכן למדריך/ה הבית ספרית.