הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

18 בפבר׳ 2019, 6:15 נגה רשף ערך את יריד חקר 2019
18 בפבר׳ 2019, 6:14 נגה רשף ערך את יריד חקר 2019
18 בפבר׳ 2019, 6:13 נגה רשף יצר את poster
18 בפבר׳ 2019, 6:06 נגה רשף ערך את יריד חקר 2019
18 בפבר׳ 2019, 5:58 נגה רשף ערך את יריד חקר 2019
18 בפבר׳ 2019, 5:57 נגה רשף ערך את יריד חקר 2019
17 בפבר׳ 2019, 23:06 נגה רשף מחק את יריד חקר 2019
17 בפבר׳ 2019, 12:55 Dvorit Cohen צרף את טופס רישום ליריד ל-טפסים ומחוונים
17 בפבר׳ 2019, 12:54 Dvorit Cohen מחק קובץ מצורף טופס הרשמה ליריד מ-טפסים ומחוונים
17 בפבר׳ 2019, 12:53 Dvorit Cohen צרף את רשימת נרשמים ליריד תשע"ט ל-טפסים ומחוונים
17 בפבר׳ 2019, 12:52 Dvorit Cohen מחק קובץ מצורף מחוון טכנולוגי מ-טפסים ומחוונים
17 בפבר׳ 2019, 12:52 Dvorit Cohen מחק קובץ מצורף מחוון טכנולוגי מ-טפסים ומחוונים
17 בפבר׳ 2019, 12:51 Dvorit Cohen צרף את מחוון טכנולוגי תשע"ט ל-טפסים ומחוונים
17 בפבר׳ 2019, 12:50 Dvorit Cohen צרף את מחוון טכנולוגי ל-טפסים ומחוונים
17 בפבר׳ 2019, 12:49 נגה רשף ערך את יריד חקר 2019
17 בפבר׳ 2019, 12:49 Dvorit Cohen צרף את מחוון טכנולוגי ל-טפסים ומחוונים
17 בפבר׳ 2019, 12:47 Dvorit Cohen מחק קובץ מצורף חידון וירטואלי מ-טפסים ומחוונים
17 בפבר׳ 2019, 12:47 Dvorit Cohen מחק קובץ מצורף מחוון להערכת עבודת חקר מדעי בחטיבת ביניים - תשע"ח מ-טפסים ומחוונים
17 בפבר׳ 2019, 12:47 Dvorit Cohen מחק קובץ מצורף מחוון עבודת חקר תשע"ט מ-טפסים ומחוונים
17 בפבר׳ 2019, 12:47 Dvorit Cohen מחק קובץ מצורף שאלות עבור החידון הווירטואלי תשע"ט מ-טפסים ומחוונים
17 בפבר׳ 2019, 12:47 Dvorit Cohen מחק קובץ מצורף מחוון להערכת עבודת פתרון בעיה בטכנולוגיה בחטיבת ביניים –לשנה"ל תשע"ח מ-טפסים ומחוונים
17 בפבר׳ 2019, 12:47 Dvorit Cohen מחק קובץ מצורף מחוון להערכת עבודת חקר מדעי בחטיבת ביניים - תשע"ח מ-טפסים ומחוונים
17 בפבר׳ 2019, 12:47 Dvorit Cohen מחק קובץ מצורף מחוון עבודת חקר תשע"ט מ-טפסים ומחוונים
17 בפבר׳ 2019, 12:46 נגה רשף ערך את יריד חקר 2019
17 בפבר׳ 2019, 12:45 Dvorit Cohen ערך את טפסים ומחוונים

ישנים יותר | חדש יותר