הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

21 בנוב׳ 2018, 4:52 נגה רשף ערך את השתלמויות
21 בנוב׳ 2018, 2:59 נגה רשף יצר את השתלמות נובמבר 2018
21 בנוב׳ 2018, 2:50 נגה רשף ערך את השתלמויות
21 בנוב׳ 2018, 2:44 נגה רשף יצר את שיתוף חומרי למידה מהשתלמות נובמבר 2018
26 במרץ 2018, 4:35 סימה הנדריקסון עודכן עתיד רזיאל פוסטר- השפעת הפודרה על עמידות האודם.ppt
26 במרץ 2018, 4:31 סימה הנדריקסון עודכן כרזה-2018 חיספין.ppt
26 במרץ 2018, 4:25 סימה הנדריקסון עודכן - פוסטר לחקר מדעי תיכון באר עמי (1).ppt
26 במרץ 2018, 3:28 סימה הנדריקסון עודכן תשעח פוסטר גשר הזיו.ppt
26 במרץ 2018, 3:28 סימה הנדריקסון עודכן שקד דרכא חקר ט הדליה בחצילים מתוקן.ppt
26 במרץ 2018, 3:27 סימה הנדריקסון עודכן קרית חינוך על שם דוד בן גוריון בעמק חפר.ppt
26 במרץ 2018, 3:21 סימה הנדריקסון עודכן צפית- טכנולוגי תשעח ליריד.ppt
26 במרץ 2018, 3:18 סימה הנדריקסון עודכן פוסטר CMSF-משותף חוף כרמל 2018.pptx
26 במרץ 2018, 3:11 סימה הנדריקסון עודכן פוסטר תיכון ישיבתי נריה.ppt
26 במרץ 2018, 3:10 סימה הנדריקסון עודכן פוסטר רוטיפרים - רמות ים.pptx
26 במרץ 2018, 3:10 סימה הנדריקסון עודכן פוסטר - עבודת חקר כנות1 מתוקן .ppt
26 במרץ 2018, 3:09 סימה הנדריקסון עודכן פוסטר עבודת חקר אולפנת אוריה.ppt
26 במרץ 2018, 3:09 סימה הנדריקסון עודכן פוסטר נחש פרעה בית חינוך ירקון.pptx
26 במרץ 2018, 3:08 סימה הנדריקסון עודכן פוסטר נחלת יהודה - השפעת עוצמות אור שונות על מדדי צמיחה בפטרוזיליה.pdf
26 במרץ 2018, 3:08 סימה הנדריקסון עודכן פוסטר נופי הבשור (1).ppt
26 במרץ 2018, 3:07 סימה הנדריקסון עודכן פוסטר מיץ תפוזים צפית ליריד תשעח.ppt
26 במרץ 2018, 3:06 סימה הנדריקסון עודכן פוסטר מדעי שקד דרכא- חציל.pptx
26 במרץ 2018, 3:05 סימה הנדריקסון עודכן פוסטר מדעי ויצו הדסים.ppt
26 במרץ 2018, 3:04 סימה הנדריקסון עודכן פוסטר מדע יובל יצחקי ושיר לוי (1)מרבים.ppt
26 במרץ 2018, 2:55 סימה הנדריקסון עודכן פוסטר ליריד 2018 עיינות ירדן.ppt
26 במרץ 2018, 2:41 סימה הנדריקסון עודכן פוסטר לחקר מדעי-נופי גולן תשעח.pptx

ישנים יותר | חדש יותר