רבקה אטיה

רשימת בתי ספר
סוסיא
נופי הבשור
שער הנגב
אשל הנשיא
חלוצי דרור
כפר סילבר
אולפנת אבן שמואל
מקיף צפית
קדמה שקמים
יב"ע אור עציון
שפיר - חט"ב ואולפנית
כפר סילבר
נופי הבשור
שער הנגב

אשל הנשיא

תחומי אחריות נוספים במחוז