בית‏ > ‏תקשוב‏ > ‏

צוות מדריכים

רשימת תחומי אחריות מחוזיים לפי מדריך
גלישה בטוחה - סימה הנדריקסון
השתלמויות, מפגשי מדריכים וכנסי רכזים וירטואלי - דר' רגינה קפלן רבקה שחור 
יריד החקר - דבורית כהן
קולות קוראים - סימה הנדריקסון
דוא"ל שבועי - רבקה שחור
הזדהות אחידה - אורנה צור
קייטנות קיץ - יעל כרמי
למידה שיתופית - סימה הנדריקסון
למידה מרחוק בחירום - סימה הנדריקסון
אתר מנהל וגוגל חינוך מחוזי - סימה הנדריקסון
סטטוסים - רבקה שחור
הקשר הרב דורי - רבקה שחור
היבחנות מתוקשבת - סימה הנדריקסון
תכנית תקשוב לאומית - סימה הנדריקסון
שיעורים פרטיים ברשת - אורנה צור
משימות אוריינות - דבורית כהן
מרכז הדרכה מחוזי בעין שמר - דר' רגינה קפלן