בית‏ > ‏

למידה מרחוק בחירום


תרגיל למידה בחירום מתקיים כל שנה בהתאם להנחיות ותאריכים שקבעו במשרד החינוך. התרגיל הוא כלל ארצי, ומחייב את כל בתי הספר במחוז. 

במחוז לחינוך התיישבותי הוקמו אתרי למידה מרחוק עבור כל בתי הספר, כולל RSS ממשרד החינוך. 

אנו עומדים לרשות כל בתי הספר במחוז לקבלת הדרכת שימוש, פתיוח אתרים בית ספריים ללמידה מרחוק בכלל (לא רק לתרגיל).

תאריכי התרגיל תש"ף - 4/3/2020