Moocקורס פתוח מקוון מרובה משתתפים (באנגלית: Massive open online course או MOOC), הוא קורס אינטרנטי מקוון הפתוח לקהל הרחב. לרוב הגישה אליו פתוחה ללא עלות דרך האינטרנט והוא מאפשר השתתפות למספר בלתי מוגבל של משתמשים. בנוסף לחומרי קורס מסורתיים כגון הרצאות מצולמות, קריאה, בעיות ותרגילים, קורסי מוק מספקים פורומים אינטראקטיביים, המאפשרים אינטראקציה קהילתית בין סטודנטים, פרופסורים ועוזרי הוראה. מוק מהווה התפתחות נוספת של למידה מקוונת. הקורס הראשון הוצג לראשונה בשנת 2008 והתגלה כפלטפורמה פופולרית של למידה בשנת 2012 (מתוך ויקיפדיה).

מודל ערי חינוך ללמידת מוק, בשיתוף פעולה עם אגף טכנולוגיות מידע, משרד החינוךמאגרי MOOC לאיתור קורסים:


  • Coursera                                              

קורסים מתורגמים לעברית / בעבריתקורסרה:

 

 


  
 

  האוניברסיטה הפתוחה:


 
 
 

 


     

שלומי 2017 - מוק

                                                                  
   
Comments