השתלמויות

במהלך השנה מתקיימים השתלמויות שונות במחוז בנושאי תקשוב, מדע וטכנולוגיה. ניתן למצוא את האתרים בהם רוכזו השיעורים והמידע שהוצג בהשתלמויות השונים. 

ישנם השתלמויות שניתן להכנס אליהם רק בעזרת שם משתמש וסיסמה. לקבל סיסמה של עובדי המחוז בלבד נא לפנות לsimmah@hityash.org

בברכה

צוות ההדרכה