השתלמויות

במהלך השנה מתקיימים השתלמויות שונות במחוז בנושאי תקשוב, מדע וטכנולוגיה. ניתן למצוא את האתרים בהם רוכזו השיעורים והמידע שהוצג בהשתלמויות השונים.